OPĆINA JAJCE

Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce

Jajce

Broj: 417/20

Datum: 28.10.2020.godine

O B A V I J E S T

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili prijave po raspisanom konkursu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ broj 389/20 od 20.10.2020.godine za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021.godini, da će se pismeni ispit održati u petak 30.10.2020.godine, u 12h u prostorijama Matične škole u Jajcu.   

                                                                                                   Direktor

                                                                                                Fikret Čančar