KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce Broj: 181/21 Datum: 23.02.2021.godine Na osnovu člana 57. 74 i 75. Zakona o osnovnoj školi SBK (Službene novine SBK br.11/01, 17/04) i člana 130....

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINESREDNJOBOSANSKI KANTONOPĆINA JAJCEOsnovna škola „Berta Kučera“ JajceBroj: 479-1/20Datum: 04.12.2020.godineNa osnovu člana 57. 74 i 75. Zakona o osnovnoj školi SBK (Službene novine SBK br.11/01,17/04) i člana 130....

OBAVIJEST

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SEDNJOBOSANSKI  KANTON OPĆINA JAJCE Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce Tel/fax 030-654-298  Email: bertajajce@gmail.com Broj: 422/20 Datum: 02.11.2020.godine Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos...

OBAVIJEST O PISMENOM ISPITU

OPĆINA JAJCE Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce Jajce Broj: 417/20 Datum: 28.10.2020.godine O B A V I J E S T Obavještavaju se kandidati koji su dostavili prijave po raspisanom konkursu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ broj 389/20 od 20.10.2020.godine za...

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce Broj: 389/20 Datum: 19.10.2020.godine Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi SBK (Službene novine SBK br.11/01, 17/04) članova 3. i 4. Uredbe...